17. listopad


Pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky dějin 20.století. Žáci se sami aktivně podílejí na rekonstrukci událostí, které se odehrály 17.listopadu v letech 1939 a 1989. Během rekonstrukce pracují s výpověďmi pamětníků, dobovými obrazovými materiály, jako jsou autentické nahrávky, nebo fotografie. Pomocí tohoto pořadu mohou žáci lépe pochopit totalitní systémy během 2.světové války a v období po roce 1948.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Valdštejnská 20

e-mail: sustova@npmk.cz
webové stránky: www.npmk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí