Archeolog badatel


Během této dovednosti se žáci seznámí se stopami, které po sobě zanechali naši dávní i nedávní předkové, naučí se je vyhodnocovat, a odhalovat tak tajemství naší minulosti. Vyzkouší si práci s laboratorními přístroji (speciální mikroskop, kapametr, přístroj na výbrusy vzorků), ošetření a evidenci archeologických nálezů i základy jejich restaurování.   Zahrnuje tematické okruhy: Lidé a čas Rozmanitost přírody Konstrukční činnosti Práce s drobným materiálem Dějepis Přírodopis Práce s laboratorní technikou

HistoryPark s.r.o.

Ledčice 222, 277 08, Ledčice

e-mail: kristyna.matejkova@historypk.cz
webové stránky: www.historypk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí