Archeolog experimentátor


Při plnění této dovednosti se žáci učí, jak pomocí vědeckého experimentu ověřit hypotetické výrobní postupy. Během praktických činností se dozvídají mnohé o účelu a funkci pracovních nástrojů našich předků a poznají, jaké úsilí bylo třeba vyvinout k výrobě předmětů běžné denní potřeby. Setkají se zde s replikami kamenných nástrojů i keramických nádob i se surovinami potřebnými k jejich výrobě. Výsledky svých experimentů si nakonec mohou odnést sebou domů.   Zahrnuje tematické okruhy:  Lidé a čas Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Výtvarná výchova Dějepis

HistoryPark s.r.o.

Ledčice 222, 277 08, Ledčice

e-mail: kristyna.matejkova@historypk.cz
webové stránky: www.historypk.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí