Barvíř modrotisku


Program seznamuje návštěvníky s historií techniky modrotisku i se samotnou prací barvíře. Je rozdělen na teoretickou část, kde se s modrotiskem obeznámíme díky krátkému filmu a návštěvě staré barvířské dílny v expozici Městečko pod Radhoštěm a část praktickou, kde si návštěvníci vyzkouší výrobu modrotisku - tisk a malování rezerváží na plátno. 

Délka pořadu: 120 minut

Cílová skupina: 4. - 9.  třída ZŠ, SŠ, senioři, zájmová sdružení - výklad lze přizpůsobit

Počet osob ve skupině: max. 30 (skupiny nad 15 osob budou rozděleny)

Rezervace termínů: prostřednictvím online formuláře na www.vmp. - výchovně vzdělávací pořady

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

e-mail: poncikova@vmp.cz
webové stránky: www.vmp.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí