Barvíř modrotisku


Program Barvíř modrotisku seznamuje návštěvníky s historií techniky modrotisku i se samotnou prací barvíře. V první teoretické části programu návštěvníci uvidí krátký videofilm a nahlédnou do staré barvířské dílny, která je součástí stálé expozice Městečko pod Radhoštěm. V druhé praktické části si pak vyzkouší tisk a malování rezerváží na plátno. Délka pořadu: 120 minut Cílová skupina: 4. - 9. třída ZŠ, SŠ, senioři, zájmové kroužky - výklad lze dle potřeb upravit Počet osob ve skupině: max. 30 (skupiny nad 15 osob budou rozděleny) Program lze rezervovat prostřednictvím on-line rezervačního formuláře na webových stránkách VMP.

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí