BAŠAV UPRE! ROZJEĎ TO!


V rámci programu se interaktivní a hravou formou žáci dovědí základní fakta a příběhy o romské hudbě a jejím vývoji, specifikách, muzikantských osobnostech, o reflexi romské hudby majoritou. Samozřejmě včetně audio i videoukázek. Zopakují si názvy hudebních nástrojů, naučí se je i v romštině. V našem malém kině se seznámí se známými brněnskými romskými hudebníky. Budou moci sdílet také svoje zážitky a zkušenosti, ať už s romskou, nebo jinou hudbou. Do naší velké evropské Mapy hudebních zážitků zakreslí místa, kde se s oblíbenou hudbou potkávají.

Muzeum romské kultury

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace Bratislavská 67 602 00 Brno

e-mail: edukator@rommuz.cz
webové stránky: https://www.rommuz.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí