„Bez Beneše bychom republiku neměli“


Žáci se seznámí s demokratickým odkazem druhého československého prezidenta, kterému se přezdívalo „Budovatel“, poznám základní mezníky jeho života. Objasní stěžejní pojmy, které se vztahují k politickému působení Edvarda Beneše. Dokáží téma zasadit do kontextu národních i světových dějin. Uvědomí si náročnost státníkova postavení a pochopí tíživost některých jeho rozhodnutí. Lektorský program nabízí Husitské muzeum od května do října. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 734 570 334). Cena je 40,- za žáka.

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí