Boží bojovníci


Pokusím se si utvořit vlastní názor na husitství. Objevím historické a společenské pozadí husitských válek. Získám informace o klíčových událostech husitské revoluce. Blíže se seznámím s husitskou taktikou boje. Zamyslím se nad kusými a někdy i nepravděpodobnými zprávami o nejznámějších bitvách husitů, jejich výpravami za hranice českých zemí. Také budu přemýšlet o temné stránce války a obrovských sumách vydávaných na válečná tažení. Uvědomím si, jak velká mohla být středověká armáda, jak složité ji bylo zásobovat a jak dlouho vlastně mohla vydržet v poli.

Klíčová slova: Jan Hus, husitská revoluce, Žižkův vojenský řád, polní vojska, vozová hradba, husitské zbraně, náklady na válku

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: husitství, reformace a jejich šíření Evropou

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků,práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Lektorské programy trvají 90 minut. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 30,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí