Bramborové divadlo


Za 1. světové války si vojáci krátili volný čas různými způsoby, mezi oblíbenou kratochvíli patřilo i loutkové divadlo. Vojáci si vyráběli loutky v podstatě z čehokoliv. Oblíbeným materiálem byly i brambory. Účastníci programu se seznámí s repertoárem, který se za Velké války hrál a vyrobí si vlastní loutku.

Rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: olga.havlikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí