Cesta písma


Mobilní edukační program Cesta písma spočívá v příchodu muzejního edukátora k Vám do školy. Program seznámí studenty s historií písma, s jeho vývojem od pravěku až po vynález knihtisku. Žáci se seznámí také s různými speciálními typy písma a možnostmi komunikace, jako je např. Morseova abeceda, Braillovo písmo, esperanto, piktogramy/ideogramy nebo indiánské písmo. Všechny získané informace budou zasazeny do kontextu historických událostí. Součástí programu jsou interaktivní a výtvarné činnosti.

Cíl: Studenti se seznámí s historií písma a jeho vývojem. Poznají materiály, na které se psalo, pochopí důležitost písma pro lidskou civilizaci a pro poznání historie. Zasadí informace do historického kontextu a pochopí, jak fungují speciální typy písma.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí