Co vařily naše babičky


Návštěvníci se seznámí jak s užitkovými plodinami, které se dříve na Valašsku pěstovaly a používaly k přípravě pokrmů, tak i se způsoby jejich zpracování a uchování. Hlavním cílem pořadu však je příprava některých tradičních valašských jídel. Připravené pokrmy pak společně ochutnáme. Délka pořadu: 120 minut Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Počet osob ve skupině: max. 12 - kvůli zachování kvality programu Program lze rezervovat pomocí on-line rezervačního formuláře na webových stránkách VMP.

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí