Čtení s Kašpárkem


Na děti se těší Kašpárek se svými příběhy z knihy Kašpárkova dobrdružství. Na cestě po světě se Kašpárek setkává s vodníkem, čertem, Meluzínou a dalšími pohádkovými bytostmi. Děti se dozví, jak vyřeší různé situace a zda dobro zvítězí nad zlem.

Po pohádce následuje společná tvořivá činnost, ve které si představujeme literární muzeum jako živé místo plné poznání. Účastníci programu získají také vlastní čtenářský průkaz. 

Každý měsíc čeká na děti v Památníku písemnictví na Moravě nový originální příběh se zkušenou lektorkou Lenkou Žaliovou. 

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí