Den, kdy se mi změnil život


Seznámení s konkrétními osudy dětí, jejichž životy významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust.

Žáci si během projektu prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic. 

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Program může absolvovat skupina s maximálně 40 žáky. Je nutné, aby skupina byla smíšená a byli v ní jak chlapci, tak dívky.

Délka programu: 150 minut

Cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ

Vstupné: program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do Lidické galerie a muzea (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Místo konání: Lidická galerie

Objednávky: Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lidice-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: edu@lidice-memorial.cz.

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem

 

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: kantova@lidice-memorial.cz
webové stránky: http://www.lidice-memorial.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí