Dětská dílna: Napoleonské války


Na několika stanovištích se žáci zábavnou formou seznámí s dalšími oblastmi vztahujícími se k napoleonským válkám (například vojenskými uniformami, rozdíly mezi jednotlivými armádami nebo dobovou módou), připomenou si také významná místa slavkovského bojiště. 

Cena programu: Cena za prohlídku expozic i kaple je pro školní skupiny s pedaogickým doprovodem 35 Kč/žák, příplatek za program 20 Kč/žák. 

Délka programu: přibližně 30 - 45 minut

Maximální kapacita: 30 žáků 

Program pro školy je možné absolvovat pouze po předchozím objednání (nejlépe měsíc dopředu) na emailové adrese mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz nebo na telefonním čísle 544 244 724. 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí