Divadlo věcí


Dramatický program je zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů denní potřeby (např. kuchyňské nádobí). Účastníci nejprve prozkoumají předmět, který si vyberou – hledají možnosti pohybu, zkoušejí zvuky. Dle vybraných předmětů se děti rozdělí na menší skupiny, společně vytvoří krátký příběh, dotvoří si předměty dle potřeby a příběh zdramatizují. Pro tento program je důležitá představivost a schopnost spolupráce. Vytvořené loutky zůstávají v muzeu. 

Rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Vhodné pro děti od 8 let

100 minut + 40 minut prohlídka expozice

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: olga.havlikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí