Dotýkejte se, prosím


Jste-li vidící, projdete si haptickou trasu se zavázanýma očima. Program není zaměřen jen na zvýšení haptické citlivosti, ale také tříbí komunikační schopnosti (žáci popisují svým "nevidomým" spolužákům objekty a prostory, kde se pohybují, zprostředkovávají dojem z místa). Součástí programu je národopisný okruh, kde se návštěvníci seznamují s tradičními výrobky a plodinami a také expozice Milana Knížáka, kde poznají fantastická zvířata nebo stavby. Doporučujeme se na haptickou trasu předem objednat telefonicky na čísle: 371 522 208 nebo e-mailem: muzeum@muzeum-blovice.cz.

Více informací na http://www.muzeum-blovice.cz/nabidka-pro-skoly-a-verejnost/hapticky-doprovodny-program/ 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.

Hradiště 1 336 01 Blovice

e-mail: bechna@muzeum-blovice.cz
webové stránky: http://www.muzeum-blovice.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí