Ej, nakresli mi zbojníka!


Interaktivní program v podkroví muzea, během kterého se žáci seznámí se životem a tvorbou Antonína Strnadla a sami si mohou nakreslit obrázek inspirováni Strnadlovým dílem. Výtvarné pomůcky pro tento program zajišťuje Muzeum ve Frenštátě p. R.
Cílová skupina: žáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Předmět: Výtvarná výchova
Délka: 60 min

Program můžete objednat na tel: 553 034 040 nebo e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

 

Muzeum Novojičínska, p. o. - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Horní 220, Frenštát p. R., 744 01

e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
webové stránky: www.muzeumnj.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí