Galerie plná smyslů


Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Prožijeme příběh s kamarádem Smyslínem, který nás provede výstavou a naučí nás, že díla můžeme vnímat i jinak než pouze očima. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost.

Délka programu: 60 minut

Cílová skupina: žáci MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ

Vstupné: 500,- Kč za skupinu do 30 žáků. V ceně ja zahrnut vzdělávací program, prohlídka galerie, interaktivní koutek k výstavě.

Místo konání: Lidická galerie

Objednávky: program lze rezervovat pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lidice-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: chvapilova@lidice-memorial.cz či telefonu: 739 562 267.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí