GEOMETRIE Z GALERIE


Geometrické tvary, linie nebo také optické reliéfy – nečeká nás hodina matematiky, ale geometrické abstrakce, se kterou se žáci seznámí prostřednictvím děl Zdeňka Sýkory, Jiřího Hilmara, Jana Kubíčka a Stanislava Diviše. Ve vlastní tvorbě si vyzkoušíme kombinaci předem daných systémů a náhody a procvičíme svou představivost a schopnost společně rozvíjet geometrickou kompozici. V tomto programu nesmí chybět ani naše pověstné Vizuální herny, díky nimž na geometrickou abstrakci už nikdy nezapomenete. 

Klíčová slova: geometrická abstrakce, optický reliéf, kompozice / Umělci: Zdeněk Sýkora, Jiří Hilmar, Stanislav Diviš, Jan Kubíček

  • Cílová skupina: žáci druhého stupně ZŠ a studenti SŠ
  • Časová náročnost: 90 - 120 minut
  • Cena programu: 30 Kč/ žák-student, pedagogický doprovod zdarma

 

GASK - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Barborská 51-53 284 01 Kutná Hora

e-mail: militka@gask.cz
webové stránky: www.gask.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí