GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT


Účastnící kurzu se seznámí s grafickými technikami a jejich charakteristickými rysy, každý si technikou linorytu vyrobí vlastní grafický list.

Linoryt patří mezi tisk z výšky, námět se vyryje do desky z linolea, která se poté natře barvou a otiskne se v tiskařském lisu, vzniknou tak jedinečné grafické listy, které mohou sloužit jako originální obrázek, pohlednice, nebo záložka.

Účastníci dílny se seznámí se specifikami linorytu – redukce tvarů zobrazených předmětů, práce s kontrasty černé a bílé. Vyzkouší si svoji zručnost a rozvíjí estetické cítění.

Dílna probíhá pod vedením galerijní lektorky, veškerý materiál je připravený v galerijní dílně.

Městská galerie Litomyšl

Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl

e-mail: tomanova@galerie.litomysl.cz
webové stránky: www.galerie.litomysl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí