HRA NA MUZEUM aneb Co zahalil čas do pláště pana Komenského


Kdo byl Jan Amos Komenský a proč se slaví 28. března Den učitelů? Děti po celé Evropě to dobře vědí... Nejen z těchto důvodů je zcela na místě, aby o této ve světě velmi slavné osobnosti získala i naše mladá generace co nejvíce poznatků... Učitel národů byl přeci jen také Čech, ne?

Téma: Historické zaměření - raný novověk, osobnost Učitele národů.
Cíl: Seznámit návštěvníky s vývojem poznání a základů věd v období raného novověku, poukázat na podmínky vzniku novodobých pedagogických názorů a jejich význam pro úroveň evropské vzdělanosti.

Obsah: Prostřednictvím působení "génia loci" stálé expozice Školní třídy ze 17. století mají účastníci programu možnost zážitkovou formou a osobním přičiněním poznávat základní mezníky v životě i díle Jana Amose Komenského. Využití metod objektového učení při muzejní edukaci a podpora smyslového vnímání dobových předmětů přináší žákům zvláštní příležitost vytvořit si vlastní představu o dění ve staré škole. Při poznávací hře s neobvyklými školními atributy si každý jedinec, ale i celá skupina  může začít postupně uvědomovat význam rozvoje vzdělávání v české minulosti. Záměrně vytvořený prostor pro řízenou diskusi, která následuje po splnění klíčové učební úlohy (zaměřené na orientaci na časové ose a haptickou dílnu), vede žáky k přirozenému chování - k zájmu o hlubší porozumění probíranému tématu v souvislosti s rozvojem tehdejší vědy i umění.

Obsah programu bývá v případě dostatečně velké časové dotace také obohacen o projekci motivačně-vzdělávacího filmu a malou výtvarně-kreativní dílnu.

Délka programu: 60-90 minut

Vstupné: 40 Kč/žák

Objednávky denně (kromě pondělí) na tel. 581 250 531 nebo na e-mailu: pokladna@prerovmuzeum.cz

Bližší informace k programu na tel. 725 337 426 nebo na e-mailu: tomeskova@prerovmuzeum.cz

Poznámka: V případě speciálního badatelského zájmu lze popisovaný program navíc doplnit o návštěvu depozitáře starých knižních tisků, včetně odborného výkladu historičky/komenioložky. Domluva předem nutná!

Plakát, leták pro školy k programu najdete na webových stránkách Muzea Komenského v Přerově. Dostupné na odkaze: http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/pro-skoly/vychovne-vzdelavaci-programy-a-lektorske-programy/hra-na-muzeum-aneb-co-zahalil-cas-do-plaste-pana-komenskeho  

 Dokumentární reportáž TV Přerov:

Motivačně-vzdělávací film k tématu (z autorské dílny MKP):

 

Muzeum Komenského v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7 750 11 Přerov

e-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz
webové stránky: www.prerovmuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí