Hračka z Krušných hor


Program je určen pro děti od 3 do 15 let a je vždy upraven podle dané věkové kategorie

V rámci tohoto programu děti navštíví výstavu, zábavnou formou se seznámí s minulostí her a hraček, dozví se o historii hračkářské výroby v Krušnohoří a zapojí se do několika her.

Součástí tohoto programu může být za příplatek na materiál rukodělná dílna, kde se děti promění v „hračkáře“ a každé si vyrobí malou hračku na památku.

 

Program trvá 45 až 60 minut

Cena programu 15 Kč/ 1 dítě (příplatek na rukodělnou dílnu se odvíjí od konkrétně vyráběného předmětu v rozmezí 20,- až 30,-)

Oblastní muzeum v Chomutově

Paleckého 86 Chomutov 430 01

e-mail: brunova.miroslava@seznam.cz
webové stránky: www.muzeum-cv.net
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí