Hravá Mechanika II.


Žáci si prostřednictvím mechanických hraček a interaktivních exponátů zopakují Newtonovy pohybové zákony. 

Návaznost na RVP: 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.

Kompetence k řešení problémů: ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Doprovodný program k výstavě Šroubky, kostky, kolečka aneb nesmrtelné stavebnice a technické hračky (3. 6. - 4. 9. 2016). 

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ (zejména 7. třída)

Délka: 45 minut

Cena programu: 30 Kč/žák; pedagogická doprovod zdarma

Program objednávejte na tel. 544 228 029 nebo emailem na slapanice@muzeumbrnenska.cz

 

 

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí