MUZEOEDU 

nabízí přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR
Sochařství srze dílo Jana Štursy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 • Nové Město na Moravě

Komentovaná prohlídka sochařského díla Jana Štursy s pracovním deníkem. V průběhu prohlídky se studenti dozví mnoho informací o tomto umělci...

02.09.2019 - 30.06.2020
Více o programu

Moje galerie

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Dítě a společnost
 • Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 • Nové Město na Moravě

První návštěva galerie je důležitá věc, je třeba vše důkladně prozkoumat, podívat se, kde je co k vidění, zjistit, jací lidé zde pracují a...

02.09.2019 - 30.06.2020
Více o programu


„Bez Beneše bychom republiku neměli“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Husitské muzeum v Táboře
 • Sezimovo Ústí

Edukační program věnovaný prezidentu Edvardu Benešovi.

21.06.2019 - 31.10.2019
Více o programu

Muzejní kufřík - Cesta do Indie

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Multikulturní výchova
 • Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
 • Jablonec nad Nisou

Dětem od 11 let nabízíme vzdělávací program s muzejním kufříkem Cesta do Indie, zaměřený na poznání slavné jablonecké bižuterie vyvážené do...

21.05.2019 - 20.10.2019
Více o programu

Cesta do Indie

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Multikulturní výchova
 • Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
 • Jablonec nad Nisou

Dětem od 8 let nabízíme vzdělávací program Cesta do Indie, zaměřený na poznání slavné jablonecké bižuterie vyvážené do exotické Indie.

21.05.2019 - 18.10.2019
Více o programu

Osadníci z Kristiánova

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Environmentální výchova
 • Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
 • Bedřichov

Pro žáky od 12 let nabízíme program Osadníci z Kristiánova. Při svém pátrání se dozvídají o podstatě výroby skla a seznamují se s historií...

27.05.2019 - 30.09.2019
Více o programu

Víš, co doopravdy jíš?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Hravý i poučný program o jídle, zdravém životním stylu, ale především o historii i současnosti falšování potravin.

23.04.2019 - 27.10.2019
Více o programu

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana! / Filmová dílna

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy.

21.05.2019 - 21.06.2019
Více o programu

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

21.03.2019 - 21.06.2019
Více o programu

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí