MUZEOEDU 

nabízí přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR
Škola mladých archeologů

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Muzeum hlavního města Prahy
 • Praha

Archeologický program Muzea hlavního města Prahy

25.09.2018 - 12.10.2018
Více o programu

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Chcete se dozvědět, jak se staví dům? V rámci programu děti a žáci zjistí, jaké profese je zapotřebí k výstavbě domu, kdo je to truhlář,...

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravými technikami přiblížíme dětem a žákům historii lékařské péče ve slezských lazaretech.

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

NA VLNÁCH PRVNÍ REPUBLIKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Během programu si poslechnete příběh ze života první republiky.

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

POZNEJTE S NÁMI MÓDNÍ TRENDY LET DÁVNO MINULÝCH

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V tomto programu vám představíme díky výstavě „Móda osmiček“ vývoj odívání a módy v letech 1918 až 1988.

31.08.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Víte, že medvědi jsou známí zimní spáči, samotáři, a dokonce i vegetariáni?

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Seminář pro pedagogy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Muzejní edukátorky Vám představí aktuální edukační programy, které můžete ve Slezském zemském muzeu po celý rok navštěvovat. Edu kační...

31.08.2018 - 31.08.2018
Více o programu

Programy pro školy k výstavě Doteky státnosti

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Výchova demokratického občana
 • Poštovní muzeum
 • Praha

Komentované prohlídky pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ

10.05.2018 - 31.10.2018
Více o programu

Tajemství domácích mazlíčků

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Muzeum Brněnska
 • Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice

16.02.2018 - 15.04.2018
Více o programu

Staň se vědcem!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Muzeum Brněnska
 • Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice

23.10.2017 - 04.02.2018
Více o programu

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí