MUZEOEDU 

nabízí přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR
Rok na vsi - Domácká lidová výroba

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a svět práce
 • Národopisné muzeum Plzeňska / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
 • Plzeň

Návštěvníci se seznámí s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si mohou vyzkoušet...

04.06.2020 - 30.07.2020
Více o programu

Rok na vsi - Domácká lidová výroba

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a svět práce
 • Národopisné muzeum Plzeňska / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
 • Plzeň

Návštěvníci se seznámí s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si mohou vyzkoušet...

04.06.2020 - 30.07.2020
Více o programu


Skauti v boji za svobodu

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Národopisné muzeum Plzeňska / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
 • Plzeň

výstava

26.05.2020 - 26.07.2020
Více o programu


Věra Sidorjaková - Mezi soškama si připadám jako v ráji

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Národopisné muzeum Plzeňska / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
 • Plzeň

průřez tvorbou

02.06.2020 - 13.09.2020
Více o programu

Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chléb

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Muzeum romské kultury
 • Brno

Program věnovaný literatuře Romů. Nejmenší děti se seznámí s romskou abecedou a poslechnou si příběh v romštině i češtině, starší žáci a...

20.03.2020 - 18.02.2027
Více o programu

Můžeme se domluvit? – 8. – 9. třída ZŠ a SŠ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Výchova demokratického občana
 • Multikulturní výchova
 • Muzeum romské kultury
 • Brno

Interaktivní formou se společně zamyslíme nad příčinami problematického soužití Romů a majority v naší společnosti a pokusíme se na situaci...

20.03.2020 - 30.03.2029
Více o programu

BAŠAV UPRE! ROZJEĎ TO!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Muzeum romské kultury
 • Brno

V rámci programu se interaktivní a hravou formou žáci dovědí základní fakta a příběhy o romské hudbě a jejím vývoji, specifikách,...

19.03.2020 - 31.05.2021
Více o programu

Počkej, až to domaluju!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Muzeum romské kultury
 • Brno

Animační dílna zaměřená na výtvarná díla romských umělců. Seznámíme se blíže s různými technikami a materiály, vč. unikátní techniky tvorby...

19.03.2020 - 11.03.2026
Více o programu

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí