MUZEOEDU 

nabízí přehled edukačních aktivit muzeí a galerií ČR
Workshop camera obscura

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Umění a kultura
 • Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR
 • Lidice

Fotografický workshop je určen pro všechny nadšené zájemce o fotografii.

27.01.2018 - 27.01.2018
Více o programu

LEOPOLD PARMA MEZI PŘÁTELI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V roce 2018 uplyne 50 let od smrti významného pobeskydského malíře Leopolda Parmy (1891–1968). Výstava bude věnována zejména přátelským...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZIMNÍ INSPIRACE V POHÁDKÁCH

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Pohádkové odpoledne pro rodiny s dětmi, v nichž se zaposloucháme do četby knížky „Sněhová královna". Součástí programu bude také malá tvůrčí...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PROGRAM PRO SENIORY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Každý pátek v době od 14 do 16 hodin se v prostorách Památníku Petra Bezruče uskuteční workshopy pro seniory, kteří prostřednictvím...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY "ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

POHÁDKOVÉ ČTENÍ "KOLOVRAT"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro děti, v němž si poslechnou čtení pohádek z knížky „Kolovrat" od spisovatele Zdeňka Vavříka. Součásti programu je...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu


Putování za betlémskou hvězdou

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
 • Kladno

Pracovní listy k výstavě betlémů

01.12.2017 - 07.01.2018
Více o programu

Pro školy

 • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

 • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
 • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
 • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
 • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

 • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí