Jak sdělit nevyslovitelné?


Vznik Lidické sbírky výtvarného umění těsně souvisí s poválečnou obnovou obce a následným každoročním připomínáním tragédie z roku 1942. Nová stálá expozice byla otevřena 9. června 2017. Doplněna je také o vzdělávací program ,,Jak sdělit nevyslovitelné?“ pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, který je zaměřený na výpovědní hodnotu uměleckých děl v souvislosti s historie místa.

Více informací naleznete na http://www.lidice-memorial.cz/vzdelavani/pro-ii-stupen-zs/

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí