Jak se žilo v Ležákách


Obsah a průběh programu:

Seznámení s cílem a obsahem programu.
Muzeum - obecný význam a poslání.
Odhad, k čemu se používaly vystavované předměty (od dnes již zcela nepoužívaných po běžně používané) Identifikace nejrůznějších kamenických nástrojů.
Způsoby obživy obyvatel Ležáků.

 

NKP-Pietní území Ležáky

NKP-Pietní území Ležáky, Dachov 75, 539 55 Miřetice

e-mail: chvojkova@lezaky-memorial.cz
webové stránky: www.lezaky-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí