K čemu to bylo?


Jak vypadala past na myši v 19. století a k čemu sloužil kopist nebo motovidlo? Dříve naprosto běžné věci našich prababiček a pradědečků, které jsou dnes již velkou neznámou. Komentovaná prohlídka výstavy „Dřevěný svět“ určená pro školy vás zavede přes dřevěné předměty do obyčejného venkovského a maloměstského života 19. století. K čemu tyto věci sloužily, budete moci i sami odhadnout. A třeba vám funkci některých z nich pomůže odhalit to, že si je vyzkoušíte.

Maximální počet osob ve skupině: 25

Určeno: MŠ, ZŠ, SŠ

Délka programu: 45 minut

Místo konání: Centrum tradičních technologií Příbor

Vstupné:      30 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)

Termíny pro objednávku vstupu na program: září–prosinec 2021, dle domluvy na objednání

Kontaktní osoba:

Mgr. Adéla Richterová

Centrum tradičních technologií Příbor

tel. 556 725 191; mob. 775 433 389, muzeumpribor@seznam.cz

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: https://www.muzeumnj.cz/pribor
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí