KAM S NÍM? DO MUZEA!


Charakteristika:

- poklady z půdy, země i z přírody

- pojďme poznat nové přírůstky ve sbírkách mělnického muzea

- každodenní práce muzejníků se sbírkovými předměty / muzejnické profese interaktivně

- příběh starých předmětů, úcta k umu předků

Cíl:

- podpora zájmu o kulturní bohatství regionu a odkaz předchozích generací

- seznámení se s muzejnickými profesemi formou příběhu, prožitku, praxe

Regionální muzeum Mělník

Náměstí Míru 54 27601 Mělník

e-mail: kralova@muzeum-melnik.cz
webové stránky: www.muzeum-melnik.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí