Karel IV. a spol.


Doprovodný program k výstavě Panovníci českých zemí na reliéfních řezbách Jarmily Haldové je zaměřen na roli Karla IV. v české historii a připomenutí 700. výročí jeho narození. Je určen pro 1. a 2. stupeň ZŠ na jednu vyučovací hodinu. Kromě práce ve skupinách při hledání panovníků a vyhodnocení jejich smybolických předmětů či zobrazení připomínající jejich životní příběh je kladen důraz na všechny oblasti života, ve kterých se dodnes s postavou Karla IV. setkáváme (film, hudba, literatura, umění..). Program je završen výtvarnou dílnou zaměřenou na výrobu papírové repliky svatováclavské koruny.

Muzeum T. G. M. Rakovník

Vysoká 95, 269 01 Rakovník

e-mail: archeolog@muzeumtgm.cz
webové stránky: www.muzeumtgm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí