Komentované prohlídky Chotěšovským a Gerlachovským domem


Vážení návštěvníci, příznivci a spolupracovníci Národopisného muzea Plzeňska,

na přelomu května a června 2021 byla vyhlášena veřejná soutěž na generální rekonstrukci objektů Národopisného muzea Plzeňska, tj. Gerlachovského a Chotěšovského domu. Revitalizace objektu, financovaná z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s finanční spoluúčastí Ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje, by měla být dokončena v závěru roku 2023. 

Vyhlášení veřejné soutěže však předcházelo uzavření této naší pobočky pro veřejnost a postupná deinstalace a vystěhování nejen rozsáhlé stálé expozice, ale také bohatých sbírek budovaných od prvního desetiletí 20. století Ladislavem Lábkem a jeho následovníky. V průběhu tohoto náročného úkolu, spolu s postupným rušením stálé expozice a kancelářských prostor, začaly naopak vynikat unikátní prostory obou nemovitých kulturních památek. 

Vystěhováním obou objektů se Gerlachovský dům opětovně přiblížil své podobě, kterou měl krátce po ukončení první generální rekonstrukce v roce 1913. Objevily se drobné historické detaily obou staveb a bylo také možné na první pohled odlišit autentické stavební prvky od dodatečných zásahů. Současně s tím se také na krátkou dobu zpřístupnily prostory, které důvěrně neznali ani pracovníci, působící v Národopisném muzeu Plzeňska několik desetiletí.

Úkolem každého muzea je uchovávat a současně s tím také prezentovat společné kulturní dědictví. Rozhodli jsme se proto všem zájemcům umožnit mimořádné prohlídky Gerlachovského a Chotěšovského domu, při kterých se návštěvníci seznámí nejen s jejich stavebně-historickým vývojem, ale také s plány na jejich využití po dokončení rekonstrukce.

Termíny prohlídek: 23. - 24. 6. 2021

Časy prohlídek:

  • 9:30 - 10:30; 10:30 - 11:30
  • 15:00 - 16:00; 16:00 - 17:00

Vstupné: 30 Kč / os.

Setkání účastníků: nám. Republiky 106/13, Plzeň.

Objednávání: Absolvování prohlídky je možné pouze na základě povinné rezervace a potvrzení termínu.

Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Šmausová, asmausova@zcm.cz, +420 778 785 443.

Národopisné muzeum Plzeňska / Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

nám. Republiky 106/13, 301 00 Plzeň

e-mail: narodopis@zcm.cz
webové stránky: https://zcm.cz/o-muzeu/objekty/narodopisne-muzeum-plzenska
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí