Muzeum Komenského v Přerově

Email
trtikova@prerovmuzeum.cz
Webové stránky
www.prerovmuzeum.cz
Město
Přerov
Adresa
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7/7 Přerov I - Město 750 02
Kraj
OLOMOUCKÝ

Aktuální události

Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Do školy musí chodit každý, o tom dnes nikdo nepochybuje. Ale jak to bylo dříve, třeba v 17. století nebo třeba před sto lety? A jaká byla...

03.09.2018 - 01.01.2030
Více o programu

Putování s J. A. Komenským

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Když se řekne „Jan Ámos Komenský“, většině z nás se ihned vybaví spojení „učitel národů“, některým pak také názvy nejvýznamnějších děl. Jak...

03.09.2018 - 01.01.2030
Více o programu

Archív událostí

Víš, co doopravdy jíš?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a svět
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Hravý i poučný program o jídle, zdravém životním stylu, ale především o historii i současnosti falšování potravin.

23.04.2019 - 27.10.2019
Více o programu

Nevěsty z dávnověku

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Muzeum Komenského v Přerově
 • Přerov

Nevěsty z dávnověku - historie očima dívek a žen. Osudy šesti žen od mladší doby kamenné po raný středověk. Jaké postavení ve své...

27.02.2020 - 21.06.2020
Více o programu