Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Email
muzeum.brno@spilberk.cz
Webové stránky
http://www.spilberk.cz/
Město
Brno
Adresa
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Kraj
JIHOMORAVSKÝ

Archív událostí

VYTISKNI SI ANDYHO WARHOLA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Střední školy
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Výstava pop-artové legendy představí na 200 prací, od dobových inzerátů po obaly na LP, nechybí ikonická díla – portrét Marilyn Monroe nebo...

16.02.2016 - 29.04.2016
Více o programu

MALÍŘI PANKÁČI - HLASUJ, KDO JE UMĚLEC

Tento edukační program již není aktuální.
 • Střední školy
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Výtvarný projekt Prague Stuckists se soustředí na klasickou malbu, která osloví diváky i v době, kdy si moderní umění spojujeme s židlí nebo...

23.02.2016 - 29.04.2016
Více o programu

ŠPILBERK, KLAPKA, AKCE, JEDEM!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Špilberk, klapka, akce, jedem! Zveme pedagogy se žáky 4.-9. tříd ZŠ na workshop tvorby animovaného filmu. V zážitkovém programu rozhýbeme...

16.03.2016 - 17.03.2016
Více o programu

KRÁL MÁ TAJEMSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Špilberk pro nejmenší

26.04.2017 - 23.06.2017
Více o programu

STAŘÍ MISTŘI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Do expozice starého umění trochu jinak

03.05.2017 - 30.06.2017
Více o programu

ZÁHADA ŠPILBERSKÉ STUDNY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Program s tématem skutečné události

02.05.2016 - 30.06.2016
Více o programu

ŠIFRA ŠPILBERK

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Poznejte nedobytný hrad

01.04.2016 - 30.06.2016
Více o programu

MUZEUM HRAČEK

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

interaktivní program

24.02.2016 - 31.01.2018
Více o programu

LUCEMBURSKÉ OPRÁSKI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Lucemburská historie v českých zemích na svérázných obrázcích a svérázným jazykem.

22.04.2016 - 30.06.2016
Více o programu

VYSÍLÁ STUDIO BRNO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova demokratického občana
 • Mediální výchova
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA K 55. NAROZENINÁM BRNĚNSKÉHO TELEVIZNÍHO STUDIA

21.09.2016 - 31.12.2016
Více o programu

TAJEMNÉ PŘÍBĚHY PAVLA ČECHA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Ilustrace a obrázky brněnského malíře Pavla Čecha

01.12.2016 - 26.02.2017
Více o programu

NEDĚLNÍ KORZO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Výchova demokratického občana
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Svět brněnských promenád a vycházkových holí

23.02.2017 - 21.05.2017
Více o programu

VICTOR VASARELY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Animační program k výstavě Victor Vasarely

01.03.2017 - 02.04.2017
Více o programu

VYPÁTREJ DUCHA LUCEMBURKŮ!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Na hravé stezce s markrabětem Joštem

12.04.2017 - 30.05.2017
Více o programu

VNÍMÁME A TVOŘÍME

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

DO EXPOZIC MODERNÍHO UMĚNÍ S VÝTVARNOU DÍLNOU

01.06.2017 - 08.09.2017
Více o programu

STAVBA JAKO BRNO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ K DĚJINÁM STAVEBNÍCH ŘEMESEL A VÝVOJI STAVITELSTVÍ NA PŘÍKLADU MĚSTA BRNA

05.09.2017 - 21.12.2017
Více o programu

PROČ SE OBJEVIL VARIABIL: GEOMETRIE VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 20. STOLETÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

edukační program k výstavě Radka Kratiny - Konstanty a proměnné

12.09.2017 - 10.10.2017
Více o programu