Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Email
svatkova@spilberk.cz
Webové stránky
http://www.spilberk.cz/
Město
Brno
Adresa
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
Kraj
JIHOMORAVSKÝ

Aktuální události

Cesta písma

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Když nemůžete do muzea Vy, tak může muzeum k Vám. Edukační program o vzniku písma, jeho historii až po vynález knihtisku.

01.10.2020 - 31.12.2021
Více o programu

Archív událostí

MUZEUM HRAČEK

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

interaktivní program

24.02.2016 - 31.01.2018
Více o programu

LUCEMBURSKÉ OPRÁSKI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Lucemburská historie v českých zemích na svérázných obrázcích a svérázným jazykem.

22.04.2016 - 30.06.2016
Více o programu

VYSÍLÁ STUDIO BRNO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova demokratického občana
 • Mediální výchova
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA K 55. NAROZENINÁM BRNĚNSKÉHO TELEVIZNÍHO STUDIA

21.09.2016 - 31.12.2016
Více o programu

NEDĚLNÍ KORZO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Výchova demokratického občana
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Svět brněnských promenád a vycházkových holí

23.02.2017 - 21.05.2017
Více o programu

STAVBA JAKO BRNO

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

EDUKAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ K DĚJINÁM STAVEBNÍCH ŘEMESEL A VÝVOJI STAVITELSTVÍ NA PŘÍKLADU MĚSTA BRNA

05.09.2017 - 21.12.2017
Více o programu

SLYŠ OBRAZ, PROBUĎ SOCHU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

DO EXPOZIC MODERNÍHO UMĚNÍ S VÝTVARNOU DÍLNOU

29.05.2018 - 29.06.2018
Více o programu

OŽIV OBRAZ!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

DÍLNA ANIMOVANÉHO FILMU

14.06.2018 - 29.06.2018
Více o programu

LOUTKA PRO TEBE

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

lektorský program s dílnou

28.11.2018 - 18.01.2019
Více o programu

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana!

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

21.03.2019 - 21.06.2019
Více o programu

Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana! / Filmová dílna

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
 • Brno

Edukační program k výstavě Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy.

21.05.2019 - 21.06.2019
Více o programu