Slezské zemské muzeum

Email
pedagogika@szm.cz
Webové stránky
www.szm.cz
Město
Opava
Adresa
Nádražní okruh 31, Opava 746 01
Kraj
MORAVSKOSLEZSKÝ

Aktuální události

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přijďte zjistit, jak se vyvíjela zdravotní péče od středověku po současnost, kdo se staral o nemocné a kým byli léčeni. V ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

B-F-L-M-P-S-V-Z

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Vyjmenovaná slova potkáváme na každém kroku. Chcete dětem ukázat, že se je neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti budou hravou formou...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MUZEJNÍ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Děti a žáci se hravou formou seznámí s obdobím Velikonoc, s lidovými tradicemi a zvyklostmi spojenými s vítáním jara a ...

12.03.2018 - 08.04.2018
Více o programu

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hrou a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním zvířatům u dětí a osob s mentální retardací...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

SLONÍ RODINKA V MUZEU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Poznejte s námi slony indické! Společně si popovídáme, jak sloni vypadají, jaký je jejich den, jak tráví svůj čas, čím se živí a jak spí....

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Život a dílo Petra Bezruče

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Pojďte s námi do muzea

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem muzeum, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PTAČÍ LUMPÁRNY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Provedeme vás tajuplným světem ptáků. Zjistíte, jaká milá i nemilá překvapení je mohou během života potkat. Společně se seznámíme s ptáky...

01.03.2018 - 31.12.2018
Více o programu

1. světová válka a české země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí tzv. Velké války, zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Zvířata ve válkách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

DIVADLO VE SLEZSKU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Během poučného a hravého setkání s pavoučkem u nás zjistíte, že se jich nemusíte bát. Děti si zkusí vytvořit vlákna pavučin a zaloví si jako...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Podnikněte spolu s námi cestu do světa včel. Zjistíte, co včely dělají během celého roku. Poznáte různá včelí řemesla a ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přeneste se s námi do světa pohádek a poznejte, jak pohádková zvířata žijí ve skutečnosti. Žáci se hravou formou seznámí také s rčeními a...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Nechte se unést do zvířecího světa rekordů a rarit. Žáci se hravou formou seznámí s rekordmany ze světa zvířat, pozornost bude věnována také...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

POHÁDKOVÉ ČTENÍ "KOLOVRAT"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro děti, v němž si poslechnou čtení pohádek z knížky „Kolovrat" od spisovatele Zdeňka Vavříka. Součásti programu je...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY "ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PROGRAM PRO SENIORY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Každý pátek v době od 14 do 16 hodin se v prostorách Památníku Petra Bezruče uskuteční workshopy pro seniory, kteří prostřednictvím...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZIMNÍ INSPIRACE V POHÁDKÁCH

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Pohádkové odpoledne pro rodiny s dětmi, v nichž se zaposloucháme do četby knížky „Sněhová královna". Součástí programu bude také malá tvůrčí...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LEOPOLD PARMA MEZI PŘÁTELI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V roce 2018 uplyne 50 let od smrti významného pobeskydského malíře Leopolda Parmy (1891–1968). Výstava bude věnována zejména přátelským...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Člověk a zdraví
 • Environmentální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy, během kterých vám chceme ukázat, jak pestrá a rozmanitá je krajina Slezska. V ...

02.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

KOLOVRÁTEK ZLATÝ, UPŘEDE NÁM ŠATY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Účastníci programu se seznámí s historií textilní výrobyve Slezsku. Vysvětlíme si jednotlivé fáze výroby látek, začínající ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

MUZEJNÍ KROUŽKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na historicko -přírodovědné kroužky pro děti. Mají vaše děti rádi přírodu nebo historii?...

03.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Archív událostí

Některé stránky života v protektorátu Čechy a Morava

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých...

13.04.2018 - 30.11.2016
Více o programu