Slezské zemské muzeum

Email
pedagogika@szm.cz
Webové stránky
www.szm.cz
Město
Opava
Adresa
Nádražní okruh 31, Opava 746 01
Kraj
MORAVSKOSLEZSKÝ

Aktuální události

Život a dílo Petra Bezruče

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci edukačního programu se žáci seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a jeho literární tvorbou.

01.01.2016 - 31.12.2017
Více o programu

Pojďte s námi do muzea

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem „muzeum“, jeho významem pro jednotlivce i společnost.

01.01.2016 - 31.12.2017
Více o programu

Od nitě ke košili - O přírodních vláknech i textilních továrnách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Člověk a svět práce
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Nový edukační program Slezského zemského muzea zaměřený na textil.

20.10.2016 - 31.12.2017
Více o programu

Archív událostí

Koloniál aneb o finanční gramotnosti

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Lekce vede k tématu finanční gramotnosti děti 1. stupně ZŠ.

01.04.2016 - 31.12.2016
Více o programu


Z ptačí perspektivy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program Slezského zemského muzea Vás seznámí se světem ptáků.

01.04.2016 - 31.12.2016
Více o programu

Vanitas - tedy o pomíjivosti v životě

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program ve Slezském zemském muzeu.

04.03.2016 - 31.12.2016
Více o programu

Malý velký svět

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hlavní roli v tomto edukačním programu hraje hmyz a jeho svět.

01.01.2016 - 31.12.2016
Více o programu

Vzácní savci

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V edukačním programu je věnována pozornost vzácným a ohroženým savcům.

01.04.2016 - 31.12.2016
Více o programu

Václav Kálik, jubilující

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program seznámí s životem a hudebním dílem opavského rodáka Václava Kálika.

19.10.2016 - 20.01.2017
Více o programu

Zvířecí školka

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jak zvířecí mláďata přicházejí na svět, kolik starostí nadělají rodičům a co všechno se musí naučit, než vyrostou?

03.03.2016 - 16.12.2016
Více o programu

Odchody a návraty

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Program účastníky seznámí se zajímavými osudy mužů, kteří se rozhodli utéct složitou cestou do zahraničí a bojovat proti nepříteli na...

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu


Zvířata ve válkách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Edukační program Slezského zemského muzea.

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu

Domácí odboj za II. světové války

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Edukační program Slezského zemského muzea.

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu

Otrocká práce za II. světové války a dnes

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Edukační program Slezského zemského muzea.

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Edukační program Slezského zemského muzea.

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu

1. světová válka a české země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Edukační program Slezského zemského muzea.

14.04.2016 - 30.11.2016
Více o programu

Vůně purpury, pach války

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jaká je historie Vánoc a jak se slavily pod nadvládou hákového kříže?

08.11.2016 - 30.11.2016
Více o programu


Vánoce v muzeu

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V krátkém povídání se s dětmi projdeme obdobím od začátku Adventu do Tří králů.

05.12.2016 - 21.12.2016
Více o programu

Jak tráví zimu?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Víte, které živočichy můžete u nás potkat v zimě a kam se poděli ti ostatní?

21.11.2016 - 16.12.2016
Více o programu