Slezské zemské muzeum

Email
pedagogika@szm.cz
Webové stránky
www.szm.cz
Město
Opava
Adresa
Nádražní okruh 31, Opava 746 01
Kraj
MORAVSKOSLEZSKÝ

Aktuální události

B-F-L-M-P-S-V-Z

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Vyjmenovaná slova potkáváme na každém kroku. Chcete dětem ukázat, že se je neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti budou hravou formou...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hrou a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním zvířatům u dětí a osob s mentální retardací...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

SLONÍ RODINKA V MUZEU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Poznejte s námi slony indické! Společně si popovídáme, jak sloni vypadají, jaký je jejich den, jak tráví svůj čas, čím se živí a jak spí....

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Život a dílo Petra Bezruče

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Pojďte s námi do muzea

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem muzeum, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PTAČÍ LUMPÁRNY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Provedeme vás tajuplným světem ptáků. Zjistíte, jaká milá i nemilá překvapení je mohou během života potkat. Společně se seznámíme s ptáky...

01.03.2018 - 31.12.2018
Více o programu

1. světová válka a české země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí tzv. Velké války, zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Zvířata ve válkách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

DIVADLO VE SLEZSKU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Během poučného a hravého setkání s pavoučkem u nás zjistíte, že se jich nemusíte bát. Děti si zkusí vytvořit vlákna pavučin a zaloví si jako...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přeneste se s námi do světa pohádek a poznejte, jak pohádková zvířata žijí ve skutečnosti. Žáci se hravou formou seznámí také s rčeními a...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Nechte se unést do zvířecího světa rekordů a rarit. Žáci se hravou formou seznámí s rekordmany ze světa zvířat, pozornost bude věnována také...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

„Ozvěny Slezských písní“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce „Slezské písně“, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu.

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY "PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Umění a kultura
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Dětem představíme pohádkový svět prostřednictvím loutek. Budeme si povídat o tom, co je to loutka, k čemu slouží a proč navštívit loutkové...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

“ Čtenářské dílny“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci čtenářské dílny budeme pracovat s knížkou Petra Bezruče „Lolo a druhové“. Prostory expozice PPB se stanou ojedinělým místem setkání...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

“Elegie Moderny - knižní kultura let 1958 – 1968“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program k výstavě nabízí lektorovaný výklad, který seznámí návštěvníky s  bohatstvím grafického, typografického a ilustrátorského...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Člověk a zdraví
 • Environmentální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy, během kterých vám chceme ukázat, jak pestrá a rozmanitá je krajina Slezska. V ...

02.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MUZEJNÍ KROUŽKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na historicko -přírodovědné kroužky pro děti. Mají vaše děti rádi přírodu nebo historii?...

03.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Druhá republika – 167 dnů

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Návštěvníci se mohou seznámit s vývojem Československé republiky po vstupu v platnost mnichovské dohody, zásadními událostmi, které...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Branná moc republiky československé (1918-1938) - Nová naděje

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Návštěvníci se seznámí s počáteční situací mladého formujícího se Československého státu v době jeho vzniku se zaměřením na jeho vznikající...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Druhá světová válka stručně

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Především mladší návštěvníci se  mohou seznámit jednoduchou formou s  průběhem a dopady druhé světové války se zaměřením na celkový evropský...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Víte, že medvědi jsou známí zimní spáči, samotáři, a dokonce i vegetariáni?

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

POZNEJTE S NÁMI MÓDNÍ TRENDY LET DÁVNO MINULÝCH

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V tomto programu vám představíme díky výstavě „Móda osmiček“ vývoj odívání a módy v letech 1918 až 1988.

01.08.2018 - 31.12.2018
Více o programu

KRAJINA KOLEM NÁS

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program je zaměřen na poznávání a ochranu přírody v našem okolí. Děti se prostřednictvím her a písniček dozví, co všechno tvoří naší...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravými technikami přiblížíme dětem a žákům historii lékařské péče ve slezských lazaretech.

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Chcete se dozvědět, jak se staví dům? V rámci programu děti a žáci zjistí, jaké profese je zapotřebí k výstavbě domu, kdo je to truhlář,...

01.07.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Archív událostí

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přijďte zjistit, jak se vyvíjela zdravotní péče od středověku po současnost, kdo se staral o nemocné a kým byli léčeni. V ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

Některé stránky života v protektorátu Čechy a Morava

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých...

13.04.2018 - 30.11.2016
Více o programu

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Podnikněte spolu s námi cestu do světa včel. Zjistíte, co včely dělají během celého roku. Poznáte různá včelí řemesla a ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

KOLOVRÁTEK ZLATÝ, UPŘEDE NÁM ŠATY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Účastníci programu se seznámí s historií textilní výrobyve Slezsku. Vysvětlíme si jednotlivé fáze výroby látek, začínající ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

Seminář pro pedagogy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Muzejní edukátorky Vám představí aktuální edukační programy, které můžete ve Slezském zemském muzeu po celý rok navštěvovat. Edu kační...

31.08.2018 - 31.08.2018
Více o programu