Slezské zemské muzeum

Email
pedagogika@szm.cz
Webové stránky
www.szm.cz
Město
Opava
Adresa
Nádražní okruh 31, Opava 746 01
Kraj
MORAVSKOSLEZSKÝ

Archív událostí

JAK LAZARETY KE JMÉNU PŘIŠLY ANEB HISTORIE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přijďte zjistit, jak se vyvíjela zdravotní péče od středověku po současnost, kdo se staral o nemocné a kým byli léčeni. V ...

01.03.2018 - 31.07.2019
Více o programu

B-F-L-M-P-S-V-Z

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Vyjmenovaná slova potkáváme na každém kroku. Chcete dětem ukázat, že se je neučí nazpaměť jen kvůli známkám? Děti budou hravou formou...

01.01.2018 - 31.12.2019
Více o programu

LESNÍ ZVĚŘ SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hrou a ochutnávkami potravy podpoříme pozitivní vztah k místní přírodě, ekosystému lesa a lesním zvířatům u dětí a osob s mentální retardací...

01.01.2018 - 31.12.2019
Více o programu

SLONÍ RODINKA V MUZEU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Poznejte s námi slony indické! Společně si popovídáme, jak sloni vypadají, jaký je jejich den, jak tráví svůj čas, čím se živí a jak spí....

01.01.2018 - 31.12.2019
Více o programu

Život a dílo Petra Bezruče

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Pojďte s námi do muzea

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Cílem edukačního programu je seznámit děti s pojmem muzeum, jeho významem pro jednotlivce i společnost. Děti budou během programu seznámeny...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

PTAČÍ LUMPÁRNY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Multikulturní výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Provedeme vás tajuplným světem ptáků. Zjistíte, jaká milá i nemilá překvapení je mohou během života potkat. Společně se seznámíme s ptáky...

01.03.2018 - 31.12.2018
Více o programu

1. světová válka a české země

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Program objasní okolnosti vedoucí k vypuknutí tzv. Velké války, zásadní okamžiky tohoto konfliktu a vliv válečných událostí na obyvatelstvo...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Zvířata ve válkách

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Zvířata jsou přítelem člověka již od pravěku. Lidi provázela nejen v době míru, ale také ve válkách. Mnohá z nich pomáhala vojákům vydržet...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

DIVADLO VE SLEZSKU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Doplňující vzdělávací obory
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravou formou přiblížíme místní kulturu dětem a osobám s mentální retardací a tělesným postižením. Divadelní hrou a divadelními pomůckami...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Holocaust a transporty židovského obyvatelstva

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Cílem tohoto programu je seznámit návštěvníky se stručnou historií židovského národa. Objasněny budou pojmy antisemitismus, šoa, sionismus...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Některé stránky života v protektorátu Čechy a Morava

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program osvětlí návštěvníkům okolnosti vzniku tohoto státního útvaru, dobu trvání a významné události v jeho historii. K objasnění některých...

13.04.2018 - 30.11.2016
Více o programu

PUTOVÁNÍ PO VLÁKNECH PAVUČIN

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Během poučného a hravého setkání s pavoučkem u nás zjistíte, že se jich nemusíte bát. Děti si zkusí vytvořit vlákna pavučin a zaloví si jako...

01.01.2018 - 31.12.2019
Více o programu

VELKÉ VČELÍ TAJEMSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Podnikněte spolu s námi cestu do světa včel. Zjistíte, co včely dělají během celého roku. Poznáte různá včelí řemesla a ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přeneste se s námi do světa pohádek a poznejte, jak pohádková zvířata žijí ve skutečnosti. Žáci se hravou formou seznámí také s rčeními a...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

NEJ ZE SVĚTA ZVÍŘAT

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Nechte se unést do zvířecího světa rekordů a rarit. Žáci se hravou formou seznámí s rekordmany ze světa zvířat, pozornost bude věnována také...

01.01.2018 - 31.12.2019
Více o programu

„Ozvěny Slezských písní“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce „Slezské písně“, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu.

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

LITERÁRNÍ VYCHÁZKY "PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE"

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Památník Petra Bezruče (PPB) pořádá literární vycházky po stopách Petra Bezruče v Opavě. Krátký lektorovaný výklad k životu a dílu Petra...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

ZDENKA TOMÁŠKOVÁ A ORTEL SAMOTY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, kterou napsala...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Umění a kultura
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Dětem představíme pohádkový svět prostřednictvím loutek. Budeme si povídat o tom, co je to loutka, k čemu slouží a proč navštívit loutkové...

01.09.2018 - 31.12.2019
Více o programu

MUZEUM – ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné...

01.01.2018 - 31.12.2018
Více o programu

“ Čtenářské dílny“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V rámci čtenářské dílny budeme pracovat s knížkou Petra Bezruče „Lolo a druhové“. Prostory expozice PPB se stanou ojedinělým místem setkání...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

“Elegie Moderny - knižní kultura let 1958 – 1968“

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Edukační program k výstavě nabízí lektorovaný výklad, který seznámí návštěvníky s  bohatstvím grafického, typografického a ilustrátorského...

01.09.2018 - 31.12.2018
Více o programu

VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Člověk a zdraví
 • Environmentální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy, během kterých vám chceme ukázat, jak pestrá a rozmanitá je krajina Slezska. V ...

02.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

KOLOVRÁTEK ZLATÝ, UPŘEDE NÁM ŠATY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Účastníci programu se seznámí s historií textilní výrobyve Slezsku. Vysvětlíme si jednotlivé fáze výroby látek, začínající ...

01.03.2018 - 01.07.2018
Více o programu

MUZEJNÍ KROUŽKY

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na historicko -přírodovědné kroužky pro děti. Mají vaše děti rádi přírodu nebo historii?...

03.05.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Druhá republika – 167 dnů

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Návštěvníci se mohou seznámit s vývojem Československé republiky po vstupu v platnost mnichovské dohody, zásadními událostmi, které...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Branná moc republiky československé (1918-1938) - Nová naděje

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Návštěvníci se seznámí s počáteční situací mladého formujícího se Československého státu v době jeho vzniku se zaměřením na jeho vznikající...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Druhá světová válka stručně

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Hrabyně

Především mladší návštěvníci se  mohou seznámit jednoduchou formou s  průběhem a dopady druhé světové války se zaměřením na celkový evropský...

13.04.2018 - 31.12.2018
Více o programu

Seminář pro pedagogy

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Muzejní edukátorky Vám představí aktuální edukační programy, které můžete ve Slezském zemském muzeu po celý rok navštěvovat. Edu kační...

30.08.2019 - 30.08.2019
Více o programu

MEDVĚDÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Víte, že medvědi jsou známí zimní spáči, samotáři, a dokonce i vegetariáni?

01.07.2018 - 31.12.2019
Více o programu

POZNEJTE S NÁMI MÓDNÍ TRENDY LET DÁVNO MINULÝCH

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V tomto programu vám představíme díky výstavě „Móda osmiček“ vývoj odívání a módy v letech 1918 až 1988.

01.08.2018 - 31.12.2018
Více o programu

KRAJINA KOLEM NÁS

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program je zaměřen na poznávání a ochranu přírody v našem okolí. Děti se prostřednictvím her a písniček dozví, co všechno tvoří naší...

01.09.2018 - 31.12.2019
Více o programu

LÉKAŘSKÁ PÉČE A PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a zdraví
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Hravými technikami přiblížíme dětem a žákům historii lékařské péče ve slezských lazaretech.

01.07.2018 - 31.12.2019
Více o programu

JAK SI POSTAVIT VLASTNÍ DŮM ČI DOMEČEK?

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Chcete se dozvědět, jak se staví dům? V rámci programu děti a žáci zjistí, jaké profese je zapotřebí k výstavbě domu, kdo je to truhlář,...

01.07.2018 - 31.12.2019
Více o programu

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program je inspirovaný pověstí o chlapci vychovávaném vlky, který vyrostl v pána zvířat. Společně se seznámíme s přírodními zákony, kterými...

06.12.2018 - 01.09.2019
Více o programu

DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA S MAUGLÍM - speciální program

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program je inspirovaný pověstí o chlapci vychovávaném vlky, který vyrostl v pána zvířat. Společně se seznámíme s přírodními zákony, kterými...

06.12.2018 - 01.09.2019
Více o programu

PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Program je dostupný od 9. 1. 2019.Víte, jak vzniká porcelánový talíř, z něhož například obědváte? Kde se bere hrnčířská hlína a jakými...

09.01.2019 - 31.05.2019
Více o programu

ZIMNÍ PŘÍRODA

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Člověk a příroda
 • Dítě a svět
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

V zimním období se život v lese zpomalí, ztratí se pestré barvy a krajina získá sněhovou pokrývku. Během setkání nahlédneme do obydlí...

09.01.2019 - 01.05.2019
Více o programu

Muzikohrátky pro malé i velké

Tento edukační program již není aktuální.
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Gymnázia
 • Střední školy
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Dítě a společnost
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Přijďte si s dětmi zahrát na různé hudební nástroje a k tomu procvičit své hlasivky. Vyzkoušíte si nejen hudební sluch, ale také léčivé...

01.02.2019 - 12.05.2019
Více o programu

Život na venkově

Tento edukační program již není aktuální.
 • Základní vzdělávání - 1. stupeň
 • Základní vzdělávání - 2. stupeň
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Slezské zemské muzeum
 • Opava

Dozvíte se mnohé zajímavosti ze všedního i svátečního života lidí na venkově od středověku do počátku dvacátého století. Vyzkoušíme si...

09.01.2019 - 31.12.2019
Více o programu