Kopřiva. Plevel, který šatil


 

Kopřiva. Plevel, který šatil

 

Výstupem projektu "Kopřiva. Plevel, který šatil" je komentované zhlédnutí výstavy „Kopřiva“ (výstava o historii zpracování kopřivového vlákna) a tvůrčí dílny určené žákům základních a mateřských škol, seniorům, slabozrakým a nevidomým animující historii zpracování kopřivového vlákna a přibližující aktivní formou zaniklé technologie. Podstatou je aktivní prohloubení kolektivní kulturní paměti a zpřístupnění tohoto zaniklého historických jevů skupinám osob, které k jeho poznání mají ztížený přístup. Dnes už jen těžko lze pochopit historické souvislosti využívání kopřiv v plném rozsahu. Přesto je potřebné pro kulturní a společenskou identitu a také pro kulturní paměť současné společnosti tento vztah k přírodním materiálům pochopit a uvědomit si, co zdánlivě obyčejné kopřivy, chápané dnes jako plevel, pro člověka v minulosti znamenaly. To je však možné pouze aktivním návratem do minulosti – tedy určitou animací kultury. Touto animací může být uvedení zaniklé technologie a činností v život provedenou rekonstrukcí. Na případě kopřiv lze poukázat na možnosti takzvaných obnovitelných zdrojů na základě historických zkušeností. Projekt se bude věnovat nejen archaickým technologiím zpracování kopřivy, ale i dalším textilním surovinám (len, vlna, ramie).

 

Národopisné dílny v časovém rozsahu 2 vyučovací hodiny se budou skládat ze dvou částí - přednášky (výkladu etnografa PhDr. Václava Michaličky, Ph.D. - odborná specializace na rekonstruování zaniklých technologií tradiční rukodělné výroby) spojené se zhlédnutím výstavy „Kopřiva“, a praktické části spočívající v předvedení a vyzkoušení archaických technologií zpracování kopřiv, lnu, ramie a vlny. Specifické skupiny (děti, senioři, nevidomí), tak budou moci díky speciálnímu a individuálnímu přístupu svým způsobem a především hmatem poznat daný materiál a jeho historické zpracování.

 

Autorem projektu je PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnograf specializující se na rekonstrukci tradičních rukodělných technologií.

 

Počet skupin je omezen. Nutnost objednávky na tel. 556 725 191

 

Objednávky: leden - květen 2017 

Maximální počet osob ve skupině: 30 (ideálně do 20)

Určeno: zejména pro žáky základních a mateřských škol, seniory, slabozraké a nevidomé.

Délka programu: cca 1,5 hodiny

Místo konání: Muzeum Příbor

 

Vstupné:  ZŠ 15 Kč, MŠ a hendikepovaní 10 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma)

 

Termíny pro objednávku vstupu na program: leden – květen 2017 každé pondělí mimo prázdnin a státních svátků

Pondělí:  8.00 – 9.30; 10.00 -11.30; 12.00 – 13.30

 

Kontakt:

Bc. Monika Chromečková

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

tel. 556 725 191

mob. 605 710 142

muzeumpribor@seznam.cz

 

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: www.muzeumnovojicinska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí