Kultura a identita


Výtvarná dílna k výstavě Maska. V rámci výtvarné dílny se žáci prostřednictvím vlastní tvorby seznámí s problémy kultury a kulturní identity. Program spojuje výtvarnou a multikulturní výchovu a je zaměřen na prezentaci kulturních regionů světa.

 

Výstupy – žák:

  • Žák si uvědomuje rovnocennost kulturních regionů světa.
  • Žák aplikuje získané poznatky při vlastní tvorbě.
  • Žák vysvětlí vlastní kulturní zakotvení.
  • Žák krátce charakterizuje vybrané kulturní regiony světa.

Klíčová slova: multikulturalita, kultura, hmotná kultura, etnicita

 

Vzdělávací obor RVP ZV: Výtvarná výchova, Multikulturní výchova

 

Cena: 30 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu: 70 minut

Počet studentů: max. 30

Muzeum Brněnska

Porta coeli 1001, 666 02 Překlášteří

e-mail: muzeum@muzeumbrnenska.cz
webové stránky: www.muzeumbrnenska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí