Letem světem UNESCEM


Co mají společného Kutná Hora, Litomyšl, Brno, Olomouc, Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Lednice-Valtice, Praha, Třebíč a Žďár nad Sázavou? Všechna města jsou zapsaná na seznam UNESCO. Ať už jste tato památkově chráněná místa navštívili nebo ne, během programu je společně blíže prozkoumáme. Otisk, který zanechají v naší paměti, pak ztvárníme technikou fotogramu a koláže. 

Edukační program pro školní skupiny je koncipován jako interaktivní přednáška a tvůrčí dílna
Klíčová slova: UNESCO, památky UNESCO v ČR, historie, otisk, paměť, vzpomínka, fotogram, koláž

Cílová skupina: žáci ZŠ
Délka programu: 90 minut
Možnost objednání: od 22/09 2015 do 24/06 2016

Cena programu: 30,- Kč / žák/student, pedagogický doprovod zdarma

GASK - Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Barborská 51-53 284 01 Kutná Hora

e-mail: militka@gask.cz
webové stránky: www.gask.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí