Lidice - kronika jedné vesnice


Multimediální vzdělávací program s odborným výkladem 

Konkrétní výpovědi lidických žen a dětí, konkrétní osudy přeživších lidické tragédie v historických souvislostech

Žáci se na základě interaktivního DVD seznámí s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Žákům se propojí tyto historické události s dalšími dějinnými souvislostmi 2. světové války.

Struktura výukového DVD je daná kapitolami, doplněnými originálními filmovými záběry, fotografiemi a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea, prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Délka programu: 150 minut

Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ a SŠ

Vstupné: program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do muzea (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Místo konání: Lidická galerie

Objednávky: program lze rezervovat pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lidice-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: chvapilova@lidice-memorial.cz či telefonu: 739 562 267.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí