Lidice žijí v obrazech


Důležitost Lidické sbírky moderního umění v historii obce Lidice 

Znáte iniciátora hnutí Lidice Shall Live – Lidice musí žít a jak toto hnutí souvisí s Lidickou galerií?

Tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky moderního umění a konkrétními uměleckými díly vystavenými v Lidické galerii.

Součástí programu je prohlídka Lidické galerie, v případě zájmu multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Délka programu: 150 minut

Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ a SŠ

Vstupné: program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do galerie (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Místo konání: Lidická galerie

Objednávky: program lze rezervovat pomocí online objednávkového formuláře, který naleznete na www.lidice-memorial.cz ve složce vzdělávání nebo na e-mailu: chvapilova@lidice-memorial.cz či telefonu: 739 562 267.

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152, 273 54 Lidice

e-mail: brabnikova@lidice-memorial.cz
webové stránky: www.lidice-memorial.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí