Loutky na frontě


Pro děti od 10 do 18 let
Čas: 90 minut

Loutkářství má u nás dlouholetou tradici, nevymizelo dokonce ani během Velké války 1914–1918. Loutky doprovázely vojáky do zákopů nebo vznikaly v polních podmínkách přímo na bojišti. Loutková představení byla vítaným zpestřením ve chvílích klidu. Jak vypadalo loutkářství za První světové války přímo na frontě? Jak se dařilo kultuře v době války? Odpovědi nabízí tento program. Krátký navazující výtvarný workshop reflektuje tehdejší dobu a dává prostor účastníkům programu pro vlastní interpretaci.

Rozvoj klíčových kompetencí
kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: tereza.nadvornikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí