LUCEMBURSKÉ OPRÁSKI


Prostřednictvím serie komiksových "Oprásků sčeskí historije" se návštěvník výstavy přenese do doby vlády Lucemburků na českém trůně. Výstava je doplněna muzejními exponáty souvisejícími s tématem Lucemburků. Edukační program bude mimo jiné zaměřen i na význam Markrabství moravského.  Cíle: účastníci programu dokáží stručně charakterizovat vládu jednotlivých Lucemburků, pochopí význam Markrabství moravského a jeho panovníků a vysvětlí jeho postavení v kontextu Zemí Koruny české. Délka: 60-90 minut, vstupné Kč 50,-/žák, objednávejte na: mertova@spilberk.cz, tel.: 542 123 618.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí