Malé inspirace v tradiční kultuře našich předků při dlouhodobém přerušení dodávky elektřiny, plynu...


Tento pořad vychází z činnosti experimentální Dílny tradičních technologií, která je v příborském muzeu. Povídání bude doplněno o ukázky jednoduchých technik.   

Počet skupin je omezen. Nutnost telefonické objednávky

 

Termíny pro objednávku vstupu na program: leden - květen 2020 – pondělky

Leden: 6. 1.; 13. 1.; 20. 1.; 27. 1.

Únor: 3. 2.; 10. 2.; 17. 2.; 24. 2.

Březen: 9. 3.; 16.3.

Duben: 20. 4.; 27. 4.;

Květen: 4. 5.;11. 5.; 18.5.; 25. 5.

Maximální počet osob ve skupině: 30

Určeno: zejména pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ

Délka programu: cca 1 hodina

Místo konání: Muzeum Příbor

Vstupné: 15 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma) pro ZŠ;

10 Kč za osobu (pedagogický doprovod zdarma) pro MŠ

Kontakt:

Mgr. Monika Chromečková

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor

tel. 556 725 191; mob. 605 710 142

muzeumpribor@seznam.cz    

 

CETRAT Příbor (Centrum tradičních technologií)- pobočka Muzea Novojičínska

Lidická 50, Příbor 741 258

e-mail: muzeumpribor@seznam.cz
webové stránky: www.muzeumnovojicinska.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí