Mladí muzejníci


Program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje s fantazií účastníků, schopností interpretace a s hledáním souvislostí. Mladí muzejníci si vytváří své muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují různé předměty, vypisují katalogizační karty, vymýšlí doprovodné programy atd. Účastníci pracují ve skupinách. Na závěr si jednotlivé skupiny vzájemně svá imaginární muzea prezentují.

Rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské

 

Vhodné pro děti od 8 do 16 let

120 minut + 40 minut prohlídka expozice

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

e-mail: olga.havlikova@puppets.cz
webové stránky: www.puppets.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí