Mobilní MUZEUM DO ŠKOL A ŠKOLEK


Při výběru témat jsme vycházeli z pestrosti muzejních sbírek a zároveň jsme zohlednili jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech, aby pro vás byly přínosem a doplnily probíranou látku. První tři pilotní programy jsme zaměřili na historii a umění. Délka jedné lekce je 45 min., dle domluvy je možné program rozšířit na dvě vyučovací hodiny nebo doplnit tvořivou dílnou. Jednotlivá témata jsou zpracována pro tři věkové skupiny: mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň základních škol. Program je vytvořen pro každou cílovou skupinu, liší se rozsahem informací i volbou výukových metod a je tak přizpůsoben úrovni znalostí a schopností žáků různého věku.

 

Základ tvoří MUZEJNÍ SBÍRKY – vybrané předměty, které mohou vyprávět, umí dokreslit historické události, přiblížit osobnosti našich dějin nebo jsou názornou ukázkou zručnosti a dovednosti našich předků. Dalším důležitým prvkem je AKTIVNÍ POZNÁVÁNÍ podpořené volbou výukových metod, které staví na interakci, osobním prožitku a přímém kontaktu s vybranými předměty. Zejména HRA a tvořivý přístup pak otevírají přirozenou cestu ke vzdělání.

 

Cena se skládá z pevně stanovené částky ve výši 25,- Kč (případně + 25,- Kč za dílnu) na osobu za vedení programu a pohyblivé částky, která je závislá na vzdálenosti a počtu ujetých kilometrů. Náklady za dopravu jsou vyčísleny na 10,- Kč za 1 km. DOJÍŽDÍME POUZE DO ŠKOL A ŠKOLEK V OKRUHU 25 KM OD POLIČKY.

 

 

Lektoři programů jsou očkovaní proti onemocnění Covid-19 a svůj aktuální zdravotní stav prokážou antigenním testem vyhotoveným v den konání programu. Současně budou dodržena základní hygienická pravidla a pokyny stanovené pro oblast školství.

 

Programy nabízíme v říjnu a listopadu 2021, den a čas je nutné předem domluvit na tel.: 461 723 855, 733 712 503 nebo prostřednictvím e-mailu muzeum@muzeum.policka.org. Máte-li o realizaci programu ve vaší škole zájem, žádáme vás o včasné objednání v minimálně 14 denním předstihu z důvodu organizace a plánování lektorské činnosti.

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí