MOBILNÍ PRAVĚK V RUCE


Program je vytvořený na základě zážitkového poznávání nejstarších dějin. Je ucelený, plný aktivit a prožitku. Lektor pracuje s žáky s časovou osou a vysvětlí, jaký význam měl pro pravěkého člověka oheň.   Prostřednictvím autentických předmětů (oštěpy, šípy, nožíky, sekery, nádoby a šperky) žáci porovnají a zhodnotí použité materiály (kámen, kost, hlína, kov) a jejich vlastnosti. Díky tomu pochopí, jak se s danými předměty pracovalo a jaký užitek z nich pravěcí lidé měli. Dotkneme se tak témat každodennosti – lovu, obživy, oblékání a zdobení. Žáci si vyzkouší, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem a za odměnu ochutnají pravěkou „dobrotu“.

 

VÍCE NA WWW.CBMPOLICKA.CZ

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí