MOBILNÍ ŠKOLKA PLNÁ RYTÍŘŮ


Děti se interaktivní formou seznámí se středověkem. Program je výkladově nenáročný, uzpůsobený věku, důraz je kladen zejména na zážitkové poznávání. Děti si vyzkouší zbroj, potěžkají zbraně, oblečou středověké šaty a pokrývky hlavy. Nejenže budou vypadat jako rytíři a dámy, žáčci také zjistí, jak se správný rytíř a dáma chová. Celá třída si navíc společně vytvoří „školkový“ erb. A na závěr se děti mohou těšit na pasování na rytíře a dámy!

VÍCE NA WWW.CBMPOLICKA.CZ

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí