MUZEUM HRAČEK


MUZEUM HRAČEK

V centru Brna, v prostorách Měnínské brány, čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček.

 

Výběr z programů:

„ZLATÁ BRÁNA“ pro školkáčky

říší hraček projdeme s říkankami, písničkami a hádankami. Do školky si děti odnáší omalovánky a vystřihovánky.

 

„PŘÍBĚHY HRAČEK“ pro školáčky

nejen lidé, i hračky mají co vyprávět, ať jsou to příběhy veselé nebo smutné. Pátrání po osudu hračky je někdy příběhem veskrz detektivním.

na závěr si děti vyrábí jednoduchou hračku.

 

„PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU“ pro menší skupinky

děti vyslechnou povídání o loutkových divadlech, na základě názorných ukázek se doví, jaké jsou typy loutek a jak se ovládají. Sami si pak budou moci zahrát vybranou pohádku či si pro ni připravit rekvizity, nebo vyrobit jednoduchou loutku.

Otvírací doba: Čt-Ne; 10 -18.00

Cena za program: MŠ 40,-, ZŠ 50,-

Cílová skupina: Předškolní vzdělávání (4-6 let), Základní vzdělán (1. - 6. třída)

Vzdělávací oblasti RVP: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Dramatická výchova

Informace a objednávky: PhDr. Eva Picmausová,

Tel.: 542 123 618, e-mail: picmausova@spilberk.cz

 

 

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1, 662 24 Brno

e-mail: svatkova@spilberk.cz
webové stránky: http://www.spilberk.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí