NA KLÍČ


Termín: 18. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Cílová skupina: ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 60 minut
Místo konání: expozice

Sbírky Oblastní galerie Liberec. Program na klíč skýtá možnost objednat si komentovanou prohlídku vedenou galerijním lektorem zábavnou formou na vybrané téma, období, umělecký směr a doplnit tak výklad,  výuku o názorné ukázky originálů.

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Masarykova 723/14 460 01 Liberec

e-mail: petra.kaskova@ogl.cz
webové stránky: www.ogl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí