Na kole


Termín: 10. 10. – 1. 12. 2017

Cílová skupina: MŠ, ZŠ I, ZŠ II

Časová dotace: 60 minut

Cena: 30 Kč/účastník (pedagogický doprovod zdarma)

 

Na kole jsme všichni doma. Jezdíme na něm na výlety, závodíme, předvádíme se… Takže nás už nemá čím překvapit. Nebo snad ano? Víte, jak probíhalo vylepšování tohoto skvělého dopravního prostředku? Co byla drezína, velociped, kvadrocykl či kostřitřas? A jak ovlivňovalo samotné ježdění život lidí – od vynálezu kola před dvě stě lety až dodnes? Přijďte se podívat, povídat si i vyrábět!

 

Učivo: Dítě a svět.

Výstup: Dítě získává představu o odlišném způsobu života dříve, srovnává je se svou zkušeností, ví, že činnost člověka ovlivňuje přírodu.

 

1. stupeň ZŠ (Prv, Vl, Čjs, Tv)

Učivo: Lidé a čas, člověk a zdraví.

Výstup: Žák poznává rozdíly mezi kulturním prostředím minulosti a přítomnosti, rozšiřuje si poznatky o činnostech člověka, srovnává život dříve a dnes, popíše vliv dopravy na životní prostředí.

 

2. stupeň ZŠ (D, Tv)

Učivo: Technika jako faktor vývoje, význam pohybu pro zdraví, historie a současnost sportu.

Výstup: Žák propojuje znalosti z české historie s dalšími oblastmi lidské činnosti, dozvídá se zajímavosti z dějin sportu, dokáže popsat vliv technického vynálezu (bicyklu) na způsob života dříve i dnes.

 

Program je určen jak školám, tak zájmovým skupinám a jeho náplň uzpůsobujeme účastníkům na míru.

 

Objednávat se lze minimálně týden předem zde:

Mgr. Alena Černá — tel.: 485 246 147, 770 130 903, e-mail: alena.cerna@muzeumlb.cz

Mgr. Iva Krupauerová — tel.: 485 246 147, 773 752 966, e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11 460 01 Liberec 1

e-mail: iva.krupauerova@muzeumlb.cz
webové stránky: http://www.muzeumlb.cz/
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí