NA OCHOZU


Termín: 18. 10. – 10. 10. 2017
Cílová skupina: MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ a GYM
Časová dotace: 90 minut
Místo konání: expozice + ateliér

Doprovodný program k výstavě Pavla Holase – malíře, varhaníka a pedagoga, rodáka z Turnova. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás.
Nový školní rok je tu a sním nová výtvarně-vzdělávací výzva spolu s prohlídkou výstavy na ochozu bazénové haly galerie.
Malířský experiment, sytá barevná paleta, pastózní nánosy, rychlé gestické tahy štětcem… Už jste někdy malovali pouze s jedním okem? S námi si to můžete vyzkoušet. To jsou hlavní inspirační body pro tvorbu v ateliéru.  

„Malování je dobré, hudba však skvělá. Abstraktní záležitost plná emocí.“ (Výňatek z Holasova textu „Úvahy o sobě, o vztahu k výtvarnému umění,
k hudbě“)

 

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Masarykova 723/14 460 01 Liberec

e-mail: petra.kaskova@ogl.cz
webové stránky: www.ogl.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí