Na Vánoce dlouhé noce


Program je určen pro děti od 3 do 15 let a je vždy upraven podle dané věkové kategorie

Program pojednává o tradicích krušnohorských Vánoc, které děti objevují pomocí připravených pracovních listů.

Součástí tohoto programu může být za příplatek na materiál rukodělná dílna, kde si děti za pomoci zkušených lektorů vyrobí malé vánoční překvapení.

 

Program trvá 45 až 60 minut

Cena programu 15 Kč/ 1 dítě (příplatek na rukodělnou dílnu se odvíjí od konkrétně vyráběného předmětu v rozmezí 20,- až 30,-)

Oblastní muzeum v Chomutově

Paleckého 86 Chomutov 430 01

e-mail: brunova.miroslava@seznam.cz
webové stránky: www.muzeum-cv.net
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí